Zinātniskā
padome

Medicīna un zinātne

MEDICĪNISKĀS UN ZINĀTNISKĀS IESPĒJAS:

Mūsu zinātniskās un medicīniskās iespējas ir:
• medicīnas, diagnostikas un laboratorijas personāls;
• transplantācijas komanda;
• izpētes un izstrādes nodaļa;
• zinātnes un medicīnas padome.

Mēs lepojamies, ka PBKM nodarbina vispieredzējušākos speciālistus cilmes šūnu sagatavošanas jomā Polijā.

Zinātniskā padome

Dr. Dariušs Boručkovskis (Dariusz Boruczkowski)

Pediatrijas un klīniskās transplantoloģijas speciālists

Dr. Dariušs Boručkovskis ir Medicīnas Universitātes Pediatriskās onkoloģijas, hematoloģijas un transplantoloģijas klīnikas medicīnas komandas loceklis ilgus gadus. Viņš bija atbildīgs par Hematopoētis...ko šūnu transplantācijas nodaļas Hematopoētisko šūnu atdalīšanas, sagatavošanas, sasaldēšanas un saglabāšanas laboratorijas dibināšanu. Ieņēmis vairākus amatus, piemēram, bijis Transplantācijas nodaļas vadītājs un PBKM starptautiskās attīstības vadītājs. Kopš 2011. gada strādā PBKM S.A. medicīnas vadītāja amatā.

Dabas zinātņu doktors

Zbigņevs Rodžers Mroviecs (Zbigniew Roger Mrowiec)

Polijas cilmes šūnu bankas S.A nabassaites asiņu apstrādes konsultants.

Kopš 1996. gada ir Elijas Kacas Nabassaites asiņu programmas (Elie Katz Umbilical Cord Blood Program) vadītājs uzņēmumā „Community Blood Services” Ņūdžersijā, ASV. Viņa vadītā nodaļa darbojas nabassai...tes asiņu cilmes šūnu uzglabāšanas un saglabāšanas jomā, kurš viņš specializējies asiņu un asiņu izcelsmes līdzekļu saglabāšanā dažādos apstākļos.
Viņa bankā pašlaik tiek uzglabātas 18 tūkstoši asiņu vienības no kurām 8400 ir pieejamas neradniecīgiem saņēmējiem. Līdz šim transplantācijai dažādos centros visā pasaulē ir izmantotas 240 vienības no viņa glabātuves. Bankas darbību uzlabo sadarbība ar dažādiem zinātniskās izpētes centriem, kuru darbība galvenokārt ir vērsta uz cilmes šūnu pavairošanu un cilmes šūnu jutības izvērtēšanu dažādos glabāšanas apstākļos. Ņūdžersijas nabassaites asiņu banka (New Jersey Cord Blood Bank) ir prestižas publisko banku grupas dalībniece, ko radījusi ASV valdība, lai izveidotu “Nacionālo nabassaites asiņu krājumu” (National Cord Blood Inventory).
Montefiores slimnīca ir daļa no Ņujorkas Alberta Einšteina medicīnas koledžas (Albert Einstein College of Medicine). No 1991. līdz 1993. gadam dr. Mroviecs (Mrowiec) bija aspirants un vēlāk profesors tās Onkoloģijas nodaļā.
No 1982. līdz 1991. gadam viņš strādāja Hematoloģijas institūtā Varšavā. Kopš 1986. gada viņš bijis Transfūzijas nodaļas Šūnu apstrādes apakšnodaļas vadītājs.
Biedrs šādās asociācijās:
Amerikas asiņu banku asociācijā (American Association of Blood Banks — AABB), Starptautiskajā Hemoterapijas un transplantācijas asociācijā (International Society for Hemotherapy and Graft Engineering), Vispasaules Kaulu smadzeņu donoru asociācijā (Bone Marrow Donor Worldwide), Ņūdžersijas Asiņu banku speciālistu asociācijā (New Jersey Society of Blood Banks Professionals), kā arī Polijas Hematoloģijas un transfūzijas medicīnas (Polish Society of Hematology and Transfusion Medicine) Varšavas filiāles transfūzijas nodaļā, kuras prezidents viņš bija.
Viņš ir vairāku asiņu banku un asiņu produktu organizāciju zinātnisko padomju biedrs. Viņš ir 17 zinātnisko publikāciju autors un uzstājies ar 28 lekcijām dažādos vietējos un starptautiskos zinātniskajos simpozijos.

Dr. med., profesore

Dr. med., profesore Barbara Ļukomska (Barbara Łukomska)

Polijas Zinātņu akadēmijas (Varšavā) Mosakovska medicīnas pētījumu centra Neiroreģenerācijas nodaļas vadītāja.

1978. gadā ieguvusi ārsta grādu, medicīnas doktora grādu 1990. gadā un 2005. gadā nominēta par medicīnas profesori. Viņa bija medicīnas komandas sastāvā, kas veica pirmo nabassaites asiņu cilmes šūnu...autologās transplantācijas izmēģinājumu Polijā. Šai procedūrai izmantotās transplantētās cilmes šūnas tika uzglabātas Polijas cilmes šūnu bankā. Transplantāciju veica bērnam, kuram bija vispārējas cerebrālas išēmijas diagnoze un procedūru veica sadarbojoties ar Bērnu memoriālo veselības institūtu (Children's Memorial Health Institute).

Dr. Gražina Ivanoviča-Palusa (Grażyna Iwanowicz-Palus)

Polijas cilmes šūnu bankas konsultante asiņu ieguves kvalitātes, kā arī attiecību ar vecmātēm un medmāsām izveidošanas un uzturēšanas jomās.

Kopš 2002. gada dr. Gražina-Palusa ir reģionālā konsultante ginekoloģijas un dzemdniecības medmāsām Ļubļinas vojevodistē. Kopš 2001. gada viņa ir docente Ļubļinas Skubiževska Medicīnas universitātē (S...kubiszewski Medical University) un Māszinību un veselības zinātņu fakultātes Praktisko dzemdniecības iemaņu katedras vadītāja. Viņa ne tikai piedalās neskaitāmu zinātnes konferenču organizēšanā, bet arī sarakstījusi 68 zinātnisko rakstu par dzemdniecību un pacientu aprūpi kā autore vai līdzautore. Turklāt, viņa ir Dzemdniecības katedras bakalaura un maģistra līmeņa mācību programmas autore un līdzautore šādās tēmās: dzemdniecības aprūpes pamati, sievietes pieredze dzemdībās, vecmātes profesija no vēsturiskā skatpunkta, profesionālās regulas un Eiropas prasības.
Viņa ir Polijas Ginekologu asociācijas valdes prezidente, Ļubļinas Skubiževska Medicīnas universitātes (Skubiszewski Medical University) Absolventu un draugu asociācijas vicepezidente, Polijas Sociālās medicīnas un sabiedrības veselības asociācijas biedre, kā arī Starptautiskās Vecmāšu konfederācijas (International Confederation of Midwives — ICM) biedre.

Dr. med., profesors

Dr. Martins Majka (Marcin Majka)

Jagaiļa Universitātes (Jagiellonian University) Transplantācijas nodaļas vadītājs.

Ir pabeidzis Adama Mickieviča universitātes (Adam Mickiewicz University) Bioloģijas fakultāti Poznaņā.
No 1997. līdz 2003. gadam strādājis laboratorijās Amerikas Savienotajās Valstīs, vispirms – Pens...ilvānijas Universitātē Filadelfijā, pēc tam – Luisvilas Universitātē. Viņa pētījumu tēma bija nabassaites asiņu cilmes šūnas. Šo pētījumu rezultāti kļuva par pamatu doktora disertācijai, ko viņš aizstāvēja 2000. gadā Pomerānijas Medicīnas universitātē (Pomeranian Medical University).
Kopš 2003. gada prof. Majka strādā Jagaiļa Universitātes Transplantācijas universitātē.
Prof. Majka ir cilmes šūnu bioloģijas eksperts. Viņš ir piedalījies vairākos klīniskos pētījumos par cilmes šūnu izmantošanu muguras un galvas smadzeņu traumu un tremes ārstēšanā. Viņš ir piedalījies starptautiskos un valsts līmeņa cilmes šūnu izpētes projektos, tostarp, Eiropas Savienības programmās. Šobrīd viņš vada Valsts Izpētes un attīstības centra finansētu projektu, kura mērķis ir izvērtēt Vartona želejas mezenhimālo šūnu izmantošanu kardiovaskulāro slimību ārstēšanā.

Vārds
Invalid Input

E-pasta adrese vai
Invalid Input

Telefona numurs
Invalid Input

Paredzamais dzemdību laiks
Invalid Input

Vēlamies jūs informēt, ka veidlapā norādītos personas datus apstrādā SIA,, Cilmes šūnu banka'''ar juridisko adresi Rīgā, Tērbatas ielā 4-1

Zgody są wymagane

Es piekrītu personas datu apstrādei un uzglabāšanai ((sīkāk – Privātuma politikā)