Privātuma politika

SIA “Cilmes šūnu banka” apstrādā personas datus saskaņā ar spēkā esošajām prasībām. Personas dati netiek izsniegti trešajām personām. Visi mums uzdotie jautājumi tiek apstrādāti, ievērojot striktu konfidencialitāti.