Cenas

Šobrīd nodrošinām divus nabassaites bioloģiskā materiāla saglabāšanas pakalpojumus:

1) Nabassaites asins ieguve, cilmes šūnu izdalīšana un uzglabāšana - pamata (sarkanais) variants;

2) Nabassaites asins un audu ieguve, cilmes šūnu izdalīšana un audu un šūnu uzglabāšana - paplašinātais (zilais) variants.

Samaksas kārtība:

  1. Sākotnējā maksa - maksa par individuālā bioloģiskā materiāla ieguves komplekta iegādi, bioloģiskā materiāla transportēšanu un sagatavošanu apstrādei. Jāsamaksā  14 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
  2. Pamatmaksa - maksa par medicīnisko analīžu veikšanu, bioloģiskā materiāla apstrādi un bioloģiskā materiāla sasaldēšanu, kā arī maksa par papildu pakalpojumiem, ja tādi izvēlēti. Jāmaksā pēc galīgās kvalifikācijas rezultātu, sertifikāta par uzglabāšanu un rēķina saņemšanas no SIA "Cilmes šūnu banka". Klienti saņem galīgās kvalifikācijas rezultātu 3 (trīs)  mēnešu laikā no dzemdību dienas.
  3. Uzglabāšanas maksa - maksa par bioloģiskā materiāla uzglabāšanu izvēlētajos periodos. Jāmaksā sākot ar 13. mēnesi no bērna dzimšanas dienas, kā pēcmaksu par katru līguma darbības gadu. Klienti jebkurā līguma darbības laikā var izvēlēties uzreiz apmaksāt 5, 10 vai 18 gadu uzglabāšanu kā priekšapmaksu.

(Maksa viena bērna dzemdību gadījumā)

PAMATA PAKALPOJUMS

Nabassaites asins ieguve, cilmes šūnu izdalīšana un uzglabāšana

Maksājumi (nabassaites asinis)

Maksa (EUR)

Sākotnējā maksa

280,00

Pamatmaksa

660,00

(var maksāt pa daļām)

(4 x 175,87)

Papildpakalpojums - Transplantācijas palīdzība

50,00

Papildpakalpojums – Natalis gels

60,00

Uzglabāšanas maksa par 1 gadu

145,00

PAPLAŠINĀTS PAKALPOJUMS

Nabassaites asins un audu ieguve, cilmes šūnu izdalīšana un audu un šūnu uzglabāšana

Maksājumi (nabassaites asinis un audi)

Maksa (EUR)

Sākotnējā maksa

305,00

Pamatmaksa

1160,00

(var maksāt pa daļām)

(4 x 290,00)

Papildpakalpojums - Transplantācijas palīdzība

50,00

Papildpakalpojums – Natalis gels

60,00

Uzglabāšanas maksa par 1 gadu

170,00
  • Vairāku bērnu dzemdību gadījumā katra bērna bioloģiskā materiāla apstrādei un uzglabāšanai tiek piemērota speciāla cena.
  • Bioloģiskā materiāla uzglabāšanai divās kasetēs tiek piemērota speciāla cena.
  • Klientiem iespējams uzreiz samaksāt par uzglabāšanu par 5, 10 vai 18 gadiem. Izvēloties samaksu par ilgāku laika periodu, ikgadējā uzglabāšana izmaksā, sākot no EUR 83,00, taču samaksa veicama uzreiz (nav iespējams sadalīt vairākos maksājumos).
  • Papildpakalpojumi – transplantācijas palīdzība un Natalis gels – pieejami pēc izvēles.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar mums par diennakts bezmaksas tālruni 8000 87 87 vai e-pastā piedavajums@nabassaite.lv.