Eiropas Ģimenes Nabassaites Asiņu Banku Asociācijas Sertifikāts – vienīgā banka Polijā

PBKM kā vienīgajai bankai no Polijas ir piešķirts Eiropas Ģimenes Nabassaites Asiņu Banku Asociācijas Sertifikāts. Jau 2007.gadā mūsu pakalpojumi tika novērtēti kā atbilstoši šīs organizācijas, kas apvieno ģimenes nabassaites asiņu bankas vairākās Eiropas valstīs, standartiem.