Cilvēka audu un šūnu izmantošanas atļauja

Zāļu valsts aģentūras izsniegts apliecinājums, ka SIA“Cilmes šūnu banka” ir reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst MK 1176 noteikumos (“Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība”) izvirzītajām prasībām un ir tiesīga veikt privātai izmantošanai paredzētu nabassaites asiņu un audu ziedošanu, ieguvi, laboratorisku izmeklēšanu un nodošanu tālāk apstrādei “Polski Bank Komorek Macierzysych”(Polija).