Partneri

Partnerībā ir spēks!

Šobrīd SIA “Cilmes šūnu banka” sadarbojas ar topošo vecāku skolām, lai informētu par cilmes šūnu terapeitisko pielietojumu un iespējām saglabāt bērna cilmes šūnas.

Informējam grūtnieču aprūpes speciālistus Latvijā par cilmes šūnu pielietojumu terapijā un jaunākajiem datiem no klīniskajiem pētījumiem.