Par Cilmes šūnu banku

SIA “Cilmes šūnu banka” ir pirmā Latvijā akreditētā cilmes šūnu banka.

SIA “Cilmes šūnu banka” ir reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā (ar Nr. 0100-0145) un ir saņēmusi Zāļu valsts aģentūras izsniegtu audu un šūnu izmantošanas atļauju Nr. AC-13”. Šie dokumenti apliecina, ka SIA “Cilmes šūnu banka” ir novērtēta un atbilst normatīvo aktu prasībām un ir tiesīga veikt šādas darbības:

privātai izmantošanai paredzētu nabassaites asiņu un audu ziedošana, ieguve, laboratoriskā izmeklēšana, nolūkā nodot  tos tālākai apstrādei “Polski Bank Komorek Macierzystych” S.A. (PBKM).

Uzņēmums Latvijā darbojas kopš 2004. gada 24. februāra. Tā nosaukums līdz 2009. gadam bija SIA “Activision Life”, bet 2007. gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar PBKM. SIA “Cilmes šūnu banka” koordinē nabassaites asiņu iegūšanu, īslaicīgu uzglabāšanu un transportēšanu uz PBKM testēšanai, apstrādei un izdalīto cilmes šūnu uzglabāšanai, kā arī šūnu piegādi Latvijas ārstniecības iestādē, gadījumos, ja būtu nepieciešama šūnu izmantošana Latvijā.

PBKM ir SIA "Cilmes šūnu banka" "mātes" kompānija, kas apvieno nabassaites asiņu bankas un kuras starptautiskais zīmols ir FamiCord®.