Par Cilmes šūnu banku

SIA “Cilmes šūnu banka” ir reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā ar Nr. 0100-01450.

SIA “Cilmes šūnu banka” (turpmāk tekstā - SIA “CŠB”) ir saņēmusi Zāļu valsts aģentūras izsniegtu apliecinājumu (“Audu un šūnu izmantošanas atļauja Nr. AC-13”), ka SIA “CŠB” ir novērtēta un atbilst Ministru Kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 “Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība” noteiktajām prasībām un ir tiesīga veikt šādas audu un šūnu izmantošanas darbības: privātai izmantošanai paredzētu nabassaites asiņu un audu ziedošana, ieguve, laboratoriskā izmeklēšana, nolūkā nodot  tos tālākai apstrādei “Polski Bank Komorek Macierzystych” S.A. (adrese Al.Jana Pawla II, 29, 00-867 Varšava, Polija).

Uzņēmums veic darbību kopš 2004.gada 24.februāra. Nosaukums līdz 2009.gadam - SIA “Activision Life”. 2007.gadā tika noslēgts sadarbības līgums ar “Polski Bank Komorek Macierzystych” (turpmāk tekstā  - “PBKM”). SIA “Cilmes šūnu banka” koordinē nabassaites asiņu iegūšanu, īslaicīgu uzglabāšanu un transportēšanu uz “PBKM” vai tās sadarbības partneru  banku testēšanai, apstrādei un izdalīto cilmes šūnu uzglabāšanai, kā arī šūnu piegādi Latvijas ārstniecības iestādē, gadījumos, ja būtu nepieciešama šūnu izmantošana Latvijā.

“Polski Bank Komorek Macierzystych” ir dibinātāja kompānijai, kas apvieno nabassaites asiņu bankas un kuras starptautiskais zīmols ir FamiCord®. SIA “Cilmes šūnu banka” ir viens no sadarbības partneriem.

2011.gadā SIA “Cilmes šūnu banka” saņēma Zāļu valsts aģentūras atbilstības sertifikātu Nr. AO-7.

“PBKM” ir saņēmusi Polijas kompetentas iestādes autorizāciju nabassaites asiņu hematopoētisko cilmes šūnu testēšanai, apstrādei, uzglabāšanai un izplatīšanai.

“PBKM” mājaslapā ir pieejami sertifikāti par tās akreditāciju Amerikas Asins banku asociācijā.